Hvis din forening ønsker at blive medlem af Dansk Motions Forbund, så skal du udfylde optagelsesbegæringen og sende den på email til formand@dmf-ivv.dk

Så behandler vi sagen og vender tilbage hurtigst muligt

Download optagelsesbegæring

Designed by Nordic Networking