Dansk Motions Forbund – DMF – er en landsorganisation af foreninger, selvejende institutioner og lignende, som har motionssport (vandring, cykling og svømning m.v.) som hovedaktivitet.

Dansk Motions Forbund blev stiftet den 27. oktober 1973 og har i dag ca. 66 medlemsforeninger med i alt ca. 11.000 medlemmer. Medlemsforeningerne afvikler i 2018 ca. 180 motionsarrangementer.

Kendetegnet for motionssportsarrangementer godkendt af Dansk Motions Forbund er: De finder sted i naturskønne omgivelser på tydeligt afmærkede ruter af forskellig længde, så alle kan være med. Gennemførelse af ruterne skal ske inden for en meget rimelig tidsfrist uden konkurrencemoment og tidtagning. Alle uanset alder og kondital kan deltage. Alle kan deltage for et af DMF godkendt startgebyr, p.t. kr. 25,00.

Såfremt man ønsker foreningens belønning, vil startgebyret være højere. Der er rig lejlighed til socialt samvær med nye og gamle venner, lige som hele familien kan følges ad. Servicen er i højsædet. Dansk Motions Forbund koordinerer medlemmernes arrangementer, således at der i videst muligt omfang er motionssportsarrangementer hver weekend i alle egne af landet.

Dansk Motions Forbund er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund – DFIF – som et selvstændigt forbund og Det Internationale Folkesportsforbund – IVV.

Kontingent er 600,- kr. pr. år.

Designed by Nordic Networking